Новини

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28 квітня 2021 року

27.04.2021


Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (останнього абзацу ст. 35), повідомляємо, що станом на 26 квітня 2021 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «АВІАКОМПАНІЯ «КОЛУМБУС»):

  • загальна кількість акцій ПрАТ «АВІАКОМПАНІЯ «КОЛУМБУС» складає 30000000 (тридцять мільйонів) штук простих іменних акцій;
  • загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «АВІАКОМПАНІЯ «КОЛУМБУС» складає 30 000 000 (тридцять мільйонів) штук простих іменних акцій.

ПрАТ «АВІАКОМПАНІЯ «КОЛУМБУС» не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 26 квітня 2021 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»