Новини

Картографія

13.07.2021

Однією з важливих сфер діяльності компанії АРЦ є картографія. Створення та оновлення топографічних карт найбільш ефективно виконувати з актуальних матеріалами аерофотозйомки.

На сучасному етапі розвитку картографії активно розвивається геоінформаційне картографування (ГІС-картографія), що полягає в створенні і використанні геоінформаційних систем, цифрових і електронних карт на основі ГІС-технологій. 

АРЦ має великий досвід в топографічному і тематичному картографуванні, активно розвиває ГІС-картографію для створення та оновлення карт. Створювані карти відрізняються системним підходом і наочним представленням інформації.

Фахівці-картографи АРЦ виконують різні види картографічних робіт, в тому числі:

  1. Створення і оновлення будь-яких векторних карт всього масштабного ряду із застосуванням сучасних технологій отримання і обробки інформації: аерофотозйомки, польових обстежень, геоінформаційного програмного забезпечення.
  2. Географічна прив’язка і векторизація просторової інформації клієнтів
  3. Створення баз геоданих, підготовка геоданих до публікації в геопорталів

Всі карти створюються в форматах SHP, DXF, DMF, TIFF, GeoTIFF.

Картографічна продукція призначена для:

  • розробки генеральних планів населених пунктів
  • обліку підземних комунікацій
  • складання генеральних маркшейдерських планів
  • проектування будівництва
  • ведення кадастрів населених пунктів
  • забезпечення робіт об’єктивної географічною інформацією