Новини

АНІ

13.07.2021

АРЦ є єдиною в Україні сертифікованою організацією, що здійснює аеронавігаційне обслуговування в частині забезпечення аеронавігаційною інформацією суб’єктів авіаційної діяльності наборами даних про місцевість і перешкоди на всі райони ICAO, а також наборами геодезичної інформації по аеродромам будь-якої категорії.

Наші фахівці мають багаторічний досвід інженерно-геодезичних робіт для забезпечення проходження процедури сертифікації аеродромами і вертодромами, інформаційного наповнення аеронавігаційних карт і схем, контролю техногенного і геодинамічного впливу на радіонавігаційне обладнання.

Для підготовки сертифікаційної справи аеродромів та вертодромів ми виконуємо:

 1. Розрахунок довжини ЗПС в стандартних умовах
 2. Генеральний план аеродрому (М 1 : 10000 або 1 : 5000) з нанесенням ЗПС, ЛС, спланованої частини ЛС, вільних зон, РД, МС, перону, аварійно-рятувальних станцій, перешкод в межах аеродрому, засобів РТЗ, денного маркування ЗПС і РД, мережі геодезичних опорних пунктів аеродрому в системі WGS 84
 3. Поздовжній профіль по осі ЗПС в межах ЛС і / або ВЗ
 4. Схеми маркування аеродромних покриттів МС та / або перону, розміщення ПС на ґрунтових МС (М 1 : 1000 або 1 : 2000)
 5.  Акт обстеження приаеродромної території, в тому числі:
 • Перелік і звіти про визначення координат перешкод аеродрому в WGS84 на паперових та електронних носіях
 • Розрахункові таблиці, таблиця критичних перешкод, таблиця перешкод, які необхідно враховувати при визначенні злітної маси ВС, таблиця мінімально-безпечних висот перельоту перешкод, таблиця перешкод, які піднімаються над обмежувальними поверхнями
 1. Карти/схеми, включаючи:
 • Планшети топографічних карт приаеродромної території (для аеродромів класів А, Б, В, Г – 50 км, класів Д, Е і некласифікованих – 25 км) з планом зовнішньої горизонтальної обмежувальної поверхні для аеродромів класів А, Б, В, Г – 15 км, класів Д , Е і некласифікованих – 8 км) (М 1 : 100000) в системі координат, яка офіційно прийнята і застосовується на території України
 • Карти приаеродромної території з нанесеними межами зон обмеження житлової забудови навколо аеродрому через умови впливу авіаційного шуму, електромагнітного випромінювання, ризику третьої сторони, межами санітарно-захисних зон через умови забруднення атмосферного повітря і пояснювальними записками до них з висновками щодо використання земель в межах цих зон
 • План взаємного розміщення поверхонь обмеження: перехідний, внутрішньої горизонтальної, конічної, заходу на посадку і зльоту (для кожного напрямку з сіткою географічних координат WGS 84 (М 1 : 50000)
 • План внутрішньої поверхні заходу на посадку, внутрішньої перехідної поверхні і поверхні перерваної посадки для ШЗВС, обладнаної I, II або III категоріями
 • Карта місцевості для точного заходу на посадку (для категорійних напрямків посадки) з профілем по осі продовження ШЗВС (в межах від БПРМ до БПРМ)
 • Карта аеродромних перешкод типу А
 • Схема розміщення радіотехнічного обладнання аеродрому
 • Схема розміщення світлосигнального обладнання аеродрому ЗПС, РД, світлові покажчики і інше)
 • Схема прожекторного освітлення перону та МС
 • Схема розміщення метеорологічного обладнання та природних орієнтирів на аеродромі