Фотограмметрія та картографія

Фотограмметрія

Фотограмметрична обробка матеріалів ДЗЗ дозволяє проводити дослідження об’єктів безконтактним (дистанційним) способом для отримання в найкоротші терміни інформації про стан всього об’єкту та окремих його частин. Фотограмметрія забезпечує об’єктивне і достовірне визначення форм, розмірів і просторового положення об’єктів. Сучасна технологія фотограмметричної обробки базується на швидкодіючих комп’ютерах, потужному програмному забезпеченні, надійних стереомоніторах.

Технологія фотограмметричної обробки даних є первинною в загальному технологічному циклі обробки даних. Наші фахівці мають багаторічний досвід виконання повного комплексу робіт по фотограмметричної обробки матеріалів ДЗЗ:

 1. Фототріангуляція:
 •  Стереофотограмметрична обробка знімків, аерофототріангуляція
 •  Обробка даних тепловізійної зйомки, дешифрування та інтерпретація
 •  Обробка даних інших видів дистанційного зондування
 1. Створення високоточних просторових моделей:
 •  Цифрових моделей рельєфу
 •  Цифрових моделей місцевості
 •  Обробка даних лазерного сканування, класифікація точок лазерного відображення
 •  Кольорові хмари точок лазерних відображень
 •  3D-моделі території і окремих об’єктів
 1. Створення ортофотопланів
 •  Ортофотоплан у видимому, інфрачервоному або тепловому діапазонах
 •  Істинні ортофотоплани
 •  Швидкі ортофотоплани

Картографія

Однією з важливих сфер діяльності компанії АРЦ є картографія. Створення та оновлення топографічних карт найбільш ефективно виконувати з актуальних матеріалами аерофотозйомки.

На сучасному етапі розвитку картографії активно розвивається геоінформаційне картографування (ГІС-картографія), що полягає в створенні і використанні геоінформаційних систем, цифрових і електронних карт на основі ГІС-технологій. 

АРЦ має великий досвід в топографічному і тематичному картографуванні, активно розвиває ГІС-картографію для створення та оновлення карт. Створювані карти відрізняються системним підходом і наочним представленням інформації.

Фахівці-картографи АРЦ виконують різні види картографічних робіт, в тому числі:

 1. Створення і оновлення будь-яких векторних карт всього масштабного ряду із застосуванням сучасних технологій отримання і обробки інформації: аерофотозйомки, польових обстежень, геоінформаційного програмного забезпечення.
 2. Географічна прив’язка і векторизація просторової інформації клієнтів
 3. Створення баз геоданих, підготовка геоданих до публікації в геопорталів

Всі карти створюються в форматах SHP, DXF, DMF, TIFF, GeoTIFF.

Картографічна продукція призначена для:

 • розробки генеральних планів населених пунктів
 • обліку підземних комунікацій
 • складання генеральних маркшейдерських планів
 • проектування будівництва
 • ведення кадастрів населених пунктів
 • забезпечення робіт об’єктивної географічною інформацією

ЯКЩО У ВАС Є БУДЬ-ЯКІ ПИТАННЯ

Ми раді Вам допомогти!